Vi er specialister i

Regnskab, revision og skatterådgivning

Vi tilbyder at assistere med opstilling og udarbejdelse af årsrapporter samt regnskabsmæssige opgørelser herunder indberetninger til myndighederne.

I forlængelse heraf tilbyder vi også attest-erklæringer herunder revision, udvidet gennemgang og review for de kunder der ved lov eller aftale er underkastet dette. Disse erklæringer er udarbejdet i henhold til de internationale revisionsstandarder.

  • Assistance med opstilling af årsregnskab og perioderegnskab
  • Assistance med skattemæssige opgørelser
  • Regnskabsmæssig assistance
  • Skatterådgivning
  • Selvangivelser
  • Opgørelse af skattepligtig indkomst
  • Udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelser
  • Virksomhedsskatteordningen
  • Opgørelse af aktieavancer og kapitalgevinster

Frederik Petersen

Partner

Vi vil i samarbejde med virksomhedens nøglepersoner, foretage en grundig gennemgang af virksomhedens eksisterende forretningsgange.

På baggrund af virksomhedens nøgletal, rapporter, budgetter og arbejdsgange vurderer vi blandt andet, hvordan I kan optimere processer, som måske ikke fungerer optimalt.