Vi er ikke alene

Vi har et stærkt netværk af partnere

Vi er langt mere end tal-specialister. Sammen med et bredt netværk af samarbejdspartnere kan vi tilbyde ekspertise på flere parametre og sikre dig den bedste kvalitet.

I Solveo er vi langt mere end dygtige talknusere – vi evner også at tage de holistiske briller på, netop for at binde økonomi og virksomhedens strategi sammen. Vores rådgivning fokuserer på helheden og på de økonomiske forhold, I kan gøre bedre, smartere og enklere.

Med dette for øje, har vi i Solveo indgået et samarbejdet med MakeMyStrategy APS. Værktøjet styrer og dokumenterer strategiarbejdet, så vi sammen med virksomhedens nøglepersoner kan koncentrere os om indholdet.

Se det digitale strategi-værktøj her

Hvordan ser et typisk forløb ud?

01.  Gennemgang

Vi vil i samarbejde med virksomhedens nøglepersoner, foretage en grundig gennemgang af virksomhedens eksisterende forretningsgange.

02. Analyse

På baggrund af virksomhedens nøgletal, rapporter, budgetter og arbejdsgange vurderer vi blandt andet, hvordan I kan optimere processer, som måske ikke fungerer optimalt.

03. Løsning

Som afslutning på forløbet modtager I en vurdering, der indeholder iagttagelser og løsningsforslag til optimeringer, vi har gjort. De vil have afsæt manuelle, digitale og automatiserede processer.

04. Implementering

Når vi er enige om hvilke processer der skal fokuseres på, vil vi sørge for implementering af alle processerne i løsningsforslagene.
Vi holder jer i hånden i hele implementeringen.

Kontakt os

Vil I mærke en positiv forskel?
Book et uforpligtende møde