Vi er specialister i

Health Care

Vi har mere end 30 års erfaring i rådgivning af speciallæger på vej i egen praksis, herunder de enkelte elementer i processen fra tanke til din første konsultation i egen klinik

På vej i egen praksis

 • Forståelse af relevante dokumenter for praksis, herunder ydelsesstatistikker (§88/§53), goodwillberegning, vurderingsrapporter for klinikejendom/instrumentarium/inventar, samt årrapporter.
 • Umiddelbar vurdering af økonomi for dig ved køb af klinik/klinikandel, herunder vurdering af prisoplæg på klinikandelen – og under hensyn til geografien.
 • Assistance til forhandling af vilkår for køb af klinik/klinikandel.
 • Rådgivning om virksomhedsstruktur – personlig virksomhed eller selskab, kompagniskab, samarbejdspraksis eller solopraksis?
 • Udarbejdelse af finansieringsoplæg til bank.
 • Udarbejdelse af økonomisk set-up efter overtagelse af klinik/klinikandel – registrering af virksomhed.

Optimering af drift i praksis

 • Rådgivning om effektive rutiner i klinikdriften
 • Identifikation af nøgleelementer i styringen af din klinik – f.eks.: omsætning, personale, omkostninger, likviditet.
 • Nye lokaler/opgradering af eksisterende lokaler – muligheder/faldgruber – økonomi
 • Fleksible overskudsfordelingsmodeller i kompagniskaber
 • Rådgivning om finansiering af lægehuse, inventar-/instrumentarinvesteringer, samt generel klinikdrift
 • Rådgivning om pension, formueforhold mv.

Søren Møller Poulsen

Partner

Vi vil i samarbejde med virksomhedens nøglepersoner, foretage en grundig gennemgang af virksomhedens eksisterende forretningsgange.

På baggrund af virksomhedens nøgletal, rapporter, budgetter og arbejdsgange vurderer vi blandt andet, hvordan I kan optimere processer, som måske ikke fungerer optimalt.